top_studierejse

Studierejser

Rejseregler

 • Hver klasse tilbydes en studierejse som del af den faglige undervisning. Rejselærerne fastlægger i samarbejde med klassen/holdet rejsens program. Programmet skal opfylde faglige og bekendtgørelsesmæssige krav. Programmet skal forud for rejsen godkendes af international inspektor.
 • Lærerne informerer klassen/holdet om skolens regelsæt i forbindelse med rejsen, og diskuterer herunder nødvendige og rimelige adfærdsregler af hensyn til den fælles faglige og sociale oplevelse, samt for udvekslingsrejser særlige forhold, der bør iagttages ved ophold i en familie i den givne kulturkreds.
 • Hjemmet orienteres skriftligt i rimelig tid forud for rejsen. Orienteringen indeholder bl.a. rejsens pris, rejsens formål og program, kontaktadresse under opholdet, forsikringsforhold, adfærdsregler, indhentelse af forældre og elevaccept. Rejselærerne kan, hvor det skønnes formålstjenligt, holde en orienteringsaften om rejsen/genbesøget for eleverne og deres forældre.
 • Alle elever skal være dækket af en rejseforsikring, der dækker lægebehandling og ledsaget hjemtransport. Det gule, og hvis relevant også det blå, sygesikringskort skal medbringes på rejsen.
 • Eleverne skal orientere rejselærerne, hvis der er særlige forhold af helbredsmæssig og/eller personlig karakter, som kan påvirke elevens deltagelse i rejsen.

Under rejsen: Adfærdsregler

 • Hensyn og ansvarlighed skal præge studierejsen såvel deltagerne indbyrdes, som i forhold til andre. Deltagerne repræsenterer skolen udadtil. Alvorlige overtrædelser af reglerne på studierejsen vil medføre uledsaget hjemsendelse på elevens (hjemmets) regning.
 • Eleverne er – uanset alder – på ethvert tidspunkt under rejsen undergivet de fælles aftaler og adfærdsregler, og forpligtede til at følge anvisninger fra lærerne.
 • Under studierejsen er undervisningen henlagt til udlandet, og alle er forpligtede til at deltage i rejsens faglige og programsatte arrangementer.
 • Evt. omgang med alkohol kræver ansvarlighed, således at deltagerne på et hvilket som helst tidspunkt er i stand til at tackle en given situation fornuftigt.
  I forbindelse med progamsatte faglige og kulturelle aktiviteter må indtagelse af alkohol ikke finde sted.
  Indtagelse af euforiserende stoffer må på intet tidspunkt finde sted.
 • I friperioder skal eleverne færdes i grupper, og må ikke uden foregående aftale med lærerne færdes alene. Overnatning skal altid finde sted på indkvarteringsstedet/hos værtsfamilien
 • Lærerne er parate til at bistå eleverne indenfor og udenfor det fastlagte program. Klassen/holdet og lærerne aftaler forud for rejsen, hvordan eleverne kan komme i kontakt med lærerne i de tilfælde, hvor ikke alle er samlede til fælles arrangementer

De praktiske forhold vil afhænge af rejsemål, program, klasse/hold osv. og må derfor afpasses efter forholdene på den enkelte rejse.

Efter rejsen

 • Lærerne evaluerer sammen med klassen turens faglige og sociale udbytte.