top_it_eksamen

Brug af IT til eksamen

Brug af computer:
Det er tilladt at bruge computer ved mundtlige og skriftlige prøver og eksamener. Der er internetadgang under eksamen, hvor man kun må benytte de undervisningsmidler, man har brugt i den daglige undervisning f.eks. elektroniske online-ordbøger, e-bøger, lærerens noter, egne noter og lignende.

Det er ikke tilladt, at skaffe sig (eller selv yde) uretmæssig hjælp via adgang til internettet eller andre computere.

Som udgangspunkt forudsættes det, at du selv medbringer en computer til prøver og eksamen. Kun i ganske særlige tilfælde, kan det komme på tale, at låne udstyr af skolen.

Aflevering foregår elektronisk. Det er muligt, at få scannet dokumenter ind under prøven/eksamen, men udprintning er ikke mulig via skolens udstyr.

Før prøven/eksamen vil der være mulighed for at opstille og afprøve sin computer. Der vil være en IT-kyndig vagt til stede.

Forsikringsforhold:
Det er dit eget ansvar, at dit udstyr er forsikret, hvis der skulle ske noget med det under prøver/eksamen.

Kontakt til kontoret:
Du skal ikke give kontoret besked, hvis du benytter egen computer til eksamen. Du skal kontakte kontoret, hvis du ønsker at låne en af skolens computere, eller du i øvrigt måtte have særlige problemer i relation til afvikling af prøver/eksamen. Du er selv ansvarlig for, at lånt udstyr virker til prøver/eksamen.

Tekniske problemer:
Det er dit eget ansvar, at computeren virker, og at du får afleveret det rigtige produkt/dokument til bedømmelse. It- vagten vil selvfølgelig hjælpe i en nødsituation, hvis det på nogen måde er muligt. I tilfælde af datatab, strømsvigt, udfald af internetadgang eller andet, så fortsætter eksamen alligevel. Om nødvendigt må der skrives videre i hånden. Det er derfor meget vigtigt, at man løbende tager backup under prøven/eksamen – gerne på ekstern disk (f.eks. usb-stick).