Samfundsfag A - Engelsk A - 1

– samfundsvidenskabelig studieretning

Studieretningsfag:
Samfundsfag A – Engelsk A

Naturvidenskabeligt C-niveau fag:
Biologi og kemi eller naturgeografi.

Særligt om valgfag: Denne studieretning har vi skemalagt så den kan kobles til Afsætning B (fra HHX).

Vælger du fransk eller spansk som 2. fremmedsprog vil du få 5 A-niveau fag, da studieretningen har to A-fag indbygget i sig.

Søgning:

Denne studieretning har generelt så stor søgning, at vi danner to klasser med hver sit interessefelt. Vi opretter således både en 1.g klasse, hvor eleverne i særlig grad brænder for at kombinere Samfundsfag A/Engelsk A med interessen for erhvervsøkonomi og en anden 1.g klasse, hvor eleverne brænder for at kombinere Samfundsfag A/Engelsk A med interessen for psykologi. Det følgende henvender sig til dig, der har særlig interesse i erhvervsøkonomi og afsætning.

Interessefelt:

Ønsker du verden som din arbejdsplads? I denne studieretning vil vi have fokus på at forstå og diskutere vores aktuelle samfundsmæssige vilkår. Du lærer bl.a. om de krav, som danske virksomheder møder i en globaliseret verden. Du prøver at idéudvikle, sælge og lave markedsføring for din egen virksomhed i praksis – så elever med særlig interesse for erhvervsøkonomi søges til denne klasse. Men økonomi er ikke alt! Det menneskelige aspekt er vigtigt, hvis konkurrenceevnen skal i top. Virksomheder kommer ikke langt uden at forholde sig til social ansvarlighed, arbejdsmiljø, trivsel, motivation og ledertyper. Der er ligeledes fokus på at styrke dine kommunikationsevner, og du vil komme til at arbejde med analyseredskaber, der giver dig indblik i andre kulturer og samfund i primært den engelsksprogede del af verden.

Du har desuden, som noget helt særligt på DG, adgang til at kombinere denne STX-studieretning med valgfagene: Erhvervsøkonomi C og Afsætning B (fra HHX).

Indhold:

Denne studieretning er en bred samfundssproglig studieretning, hvor vi lægger vægt på hvad der foregår i samfundet, mellem mennesker indbyrdes og det enkelte menneskets forhold til samfundet – alt sammen set gennem erhvervsøkonomiske briller. Vi fokuserer bl.a. på kommunikation i hverdagen, politik, økonomi og internationale forhold.

Emner kunne fx være partier og vælgere, familie og personlighed, fremmedhad/fjendebilleder. Det kunne være danskernes forhold til EU.

Udvekslingsrejser med engelsk som arbejdssprog er en mulighed.

Sammen kan engelsk og samfundsfag kaste lys over fortidige og nutidige internationale problemstillinger og fagtekster på engelsk kan med fordel bruges i fx projekter.

I engelsk vil der blive rig mulighed for at stifte bekendtskab med litteratur fra hele den engelsksprogede verden og i tekst, film og billeder vil vi rejse til det meste af verden, hvor det engelske sprog har sat sine spor.

Interessefelterne er i høj grad med til at sætte dagsordenen i de andre fag.

Undervisningstilrettelæggelser:

Undervisningen vil blive tilrettelagt, så du bliver præsenteret for mange forskellige arbejdsformer.

Gæstelærere og besøg ude fra vil være en naturlig del af undervisningen, ligesom det vil være nødvendigt at inddrage internettet som kilde til informationer om de emner, de beskæftiger os med.

Studieretningen kan tones i mange retninger alt efter hvilke fag, du vælger som valgfag.

Du har mulighed for at vælge matematik på højere niveau, vælge yderligere samfundsvidenskabelige fag eller tone din eksamen i naturvidenskabelig, sproglig eller musisk-kreativ retning.


Hvad siger eleverne?