leciotop

Lectio

Lectio er gymnasiets skema- og administrationsprogram. En del oplysninger er frit tilgængelige for alle.
Andre kræver personligt login.

Via lectio får elever, lærere og forældre adgang til en lang række informationer, fx:
Skemaoplysninger – Månedskalender – Karakterer – Konsultationer – Lektier – Skriftlige opgaver – Fraværsregistrering

Månedskalender

Månedskalenderen i lectio indeholder en oversigt over planlagte arrangementer og aktiviteter.

Der kræves ikke login for at få adgang til kalenderen.