top_foraeldremoder

Forældremøder

Vi afholder forældremøder i begyndelsen af 1.g (september måned) for at give forældrene lejlighed til at møde klassens lærere og elever.
De præcise datoer fremgår af månedskalenderen i Lectio.

Programmet for møderne varierer fra klasse til klasse, men de faste programpunkter er følgende:
Præsentation af elever, lærere og forældre i klassen.
Klassens lærerteam orienterer om deres opgaver i forhold til klassen
Læse- vejleder og studievejleder orienterer om deres roller, og om hvordan de kan støtte den enkelte elev.
En af gymnasiets pædagogiske ledere orienterer om årets gang i 1.g og forældrekontakt i løbet af de 3 år.
Rektor Lars Jørgensen orienterer om vores forventninger til eleverne, og hvad elever og forældre kan forvente af os.

Der vil også være mulighed for informationer om elevernes valg af studieretning.