Forældremøder

 

Vi afholder forældremøder i begyndelsen af 1.g (september måned) for at give forældrene lejlighed til at møde klassens lærere og elever.
De præcise datoer fremgår af månedskalenderen i Lectio, som man kan få adgang til via ens datters eller søns personlige log-in.

 

Programmet for møderne varierer fra klasse til klasse, men de faste programpunkter er følgende:

Præsentation af elever, lærere og forældre i klassen.
Klassens lærerteam orienterer om deres opgaver i forhold til klassen
Studievejleder orienterer om sin rolle, og om hvordan han/hun kan støtte den enkelte elev.
En af gymnasiets uddannelsesledere eller vicerektor orienterer om årets gang i 1.g og forældrekontakt i løbet af de 3 år.Rektor Lars Jørgensen orienterer om vores forventninger til eleverne, og hvad elever og forældre kan forvente af os.

Der vil også være mulighed for informationer om elevernes valg af studieretning.