top_skoleudvikling

Skoleudvikling

På Dronninglund Gymnasium har vi en lang tradition for skoleudvikling – en tradition som vi fastholder via vores kvalitetssikringssystem. Det tager udgangspunkt i gymnasiets værdigrundlag, og omfatter systematiske og regelmæssige, løbende selvevalueringer af dels undervisningen og elevernes udbytte, dels udvalgte nøgleområder. Systemet muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelses- og undervisningsmæssige forhold.

Kravene til kvalitetsudvikling og resultatvurdering er fastlagt i §131-139 i gymnasiebekendtgørelsen samt kvalitetsbekendtgørelsen nr. 23 af 11. januar 2005.

I arbejdet med at udvikle og evaluere Dronninglund Gymnasiums anvendes evalueringscirklen

 

evalueringscirkel_200