top_skoleudvikling

Kvalitetsudviklingssystem

På Dronninglund Gymnasium har vi en lang tradition for skoleudvikling – en tradition som vi fastholder via vores kvalitetsudviklingssystem. Det tager udgangspunkt i gymnasiets værdigrundlag, og omfatter systematiske og regelmæssige, løbende selvevalueringer af dels undervisningen og elevernes udbytte, dels udvalgte nøgleområder. Systemet muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelses- og undervisningsmæssige forhold og resulterer i opfølgningsplaner på udvalgte områder.

Kravet om institutionens kvalitetssystem og målinger af elevernes trivsel er beskrevet i

Mål

Dronninglund Gymnasiums kvalitetssikringssystem har følgende overordnede mål for øje:

 1. De bekendtgørelsesfastsatte mål i Lov om gymnasiale uddannelser § 1 stk. 1-4
 2. De tre retningsgivende mål for gymnasiale uddannelser
  • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan
  • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse
  • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.
 3. Skolens egne mål som er udtrykt i Dronninglund Gymnasiums værdigrundlag.

3-årigt almenpædagogisk skoleprojekt

Hvert 3. år fastsættes et almenpædagogisk projekt, som har til formål at fastholde og udvikle god almenpædagogisk praksis således, at både elever og lærere fortsat trives og udvikler sig hhv. pædagogisk, fagligt og personligt.

Kvalitetssikring og udvikling på tre niveauer:

 1. Kvalitetssikring og -udvikling af elevernes faglige standpunkt og trivsel.
 2. Kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen.
 3. Kvalitetssikring og -udvikling på institutionsniveau

 

Se en beskrivelse af det samlede kvalitetsudviklingssystem her:

 

evalueringscirkel_200