top_skoleudvikling

Udvalg

Oversigt over lærerrepræsentanter i udvalg m.v.

Pædagogisk Råd:
Formand: Frede Nielsen (FN)

Pædagogisk Udvalg:
Anne-Mie Nielsen (uddannelsesleder) AN
Ib Winther (IV)
Søren Jensen (SJ)
Jette Bendix (JB)
Søren Lykkegaard (SL)

PR´s forretningsudvalg (UFO):
Frede Nielsen (FN)
Søren Lykkegaard (SL)
Jette Bendix (JB)
Pernille Sørensen (PS)

GL:
Tillidsrepræsentant: Pernille Sørensen (PS)
Suppleant: Peter Kornum (PK)

Bestyrelsen:
Medarb.repræsentanter i bestyrelsen:
Pernille Sørensen (PR)
Per Mikkelsen (PM)

Pædagogikum:
Kursusleder:

Jesper Larsen (JL)

Fællesudvalg:
Rektor Lars Jørgensen (LJ)
Vicerektor John Pristed (JP)
Karen Nielsen (KN)
Gitte Snebang (SN)
Elevrepræsentant

Elevfester:
Ole Bjørn (OB)
John Pristed (vicerektor) JP

Gallafest: Gitte Snebang(SN)

Sikkerhed og arbejdsmiljø:
Sikkerhedsrepræsentant lærergruppen: Søren Toft (ST)
Ledelsesrepræsentant: John Pristed (JP)

Samarbejdsudvalg:
Rektor,Lars Jørgensen (LJ)
Vicerektor, John Pristed (JP)
Tillidsrepræsentant sekretærer: Charlotte Svendsen (CS)
Tillidsrepræsentant lærere: Pernille Sørensen (PS)
Repræsentant for lærere: Frede Nielsen (FN)

Elevaktiviteter:
John Pristed (vicerektor) JP
Ole Bjørn (OB)
Gitte Snebang (SN)