Stensnæsvej 9
9300 Sæby
arbejde: 98 84 30 44
privat: 98 46 47 87

John Pristed – JP

Vicerektor
jp@drlund-gym.dk

Hovedarbejdsområder:
Personaleledelse og personalesamtaler, sikkerhed og arbejdsmiljø, elev- og forældrehenvendelser, elevsanktioner, klagesager, bestyrelsen, elevaktiviteter, elevråd, fester, terminsprøver, love og bekendtgørelser, skriftlig eksamen, hjemmeside, undervisning m.v.

Fagområder:
Biologi
Naturvidenskabeligt grundforløb

 

 

Gammel Åvej 6B
9000 Aalborg
arbejde: 98 84 30 44
privat: 51 32 87 08

Anne-Mie Nielsen – AN

Uddannelsesleder
an@drlund-gym.dk

Hovedarbejdsområder:
Pædagogisk udvikling og tilrettelæggelse af tværfaglige forløb, internationale kontakter og studierejser, efteruddannelse, teamarbejde m.v.

Fagområder:
Engelsk
Religion
Almen sprogforståelse

 

 

 

 

V. Hassingvej 39
9330 Dronninglund
arbejde: 98 84 30 44
privat: 20 27 21 96

Frank Olsen – FO

Uddannelsesleder
fo@drlund-gym.dk

Hovedarbejdsområder:
Skemalægning og skemaændringer, Lectio, FC, mundtlig eksamensplanlægning, IT-ansvarlig m.v.

Fagområder:
Matematik
Datalogi
Informationsteknologi

Gl. Egensevej 32, Mou
9280 Storvorde
arbejde: 98 84 30 44
privat: 98 31 15 23

Lars Jørgensen – LJ

Rektor
lj@drlund-gym.dk

Hovedarbejdsområder:
Personaleforhold, økonomi og budget, skoleårsplanlægning, valgfag og studieretninger, love og bekendtgørelser, kvalitetsudvikling og -sikring m.v.
Personaleledelse og personalesamtaler, ansættelser og afskedigelser, elev- og forældrehenvendelser, elevsanktioner, klagesager, bestyrelsen, ekstern kommunikation m.v.

Fagområder:
Historie
Samfundsfag