Bygaden 30b
9000 Aalborg
privat: 42 33 31 66

Anna Margrethe Høstgaard – AH

Lektor
ah@drlund-gym.dk

Fagområder
Billedkunst
Dansk
Almen sprogforståelse

Gammel Åvej 6B
9000 Aalborg
arbejde: 98 84 30 44
privat: 51 32 87 08

Anne-Mie Nielsen – AN

Uddannelsesleder
an@drlund-gym.dk

Hovedarbejdsområder:
Pædagogisk udvikling og tilrettelæggelse af tværfaglige forløb, internationale kontakter og studierejser, efteruddannelse, teamarbejde m.v.

Fagområder:
Engelsk
Religion
Almen sprogforståelse

 

 

 

 

Annette Andreasen – AD

Lektor
ad@drlund-gym.dk

Fagområder
Engelsk
Tysk
Almen sprogforståelse

Jyttevej 45
9000 Aalborg
privat: 61 67 63 53

Annie Hedegaard Hansen – AI

Lektor
ai@drlund-gym.dk

Fagområder
Biologi
Kemi
Naturvidenskabeligt grundforløb

 

 

 

 

Tømrergyden 9
9000 Aalborg
privat: 98 18 81 50

Bente Lukman Christensen – BC

Lektor
bc@drlund-gym.dk

Fagområder
Historie
Oldtidskundskab
Kinesisk område studie

 

.

Dorthe Christensen – DC

Lektor
dc@drlund-gym.dk

Fagområder
Kemi
Fysik
Naturvidenskabeligt grundforløb

Christiansgade 7
9700 Brønderslev
privat: 30203644

Ellen Lundø – LU

Lektor
lu@drlund-gym.dk

Fagområder
Samfundsfag
Tysk
Almen sprogforståelse
Tysk studiestøttelærer

Rosbjergvej 18, Rørbæk
9500 Hobro
privat: 98 55 78 17

Flemming Klogborg Justesen – FJ

Lektor
fj@drlund-gym.dk

Fagområder
Kemi
Fysik
Naturvidenskabeligt grundforløb

V. Hassingvej 39
9330 Dronninglund
arbejde: 98 84 30 44
privat: 20 27 21 96

Frank Olsen – FO

Uddannelsesleder
fo@drlund-gym.dk

Hovedarbejdsområder:
Skemalægning og skemaændringer, Lectio, FC, mundtlig eksamensplanlægning, IT-ansvarlig m.v.

Fagområder:
Matematik
Datalogi
Informationsteknologi

Bredkærsvej 6
9320 Hjallerup
privat: 22 62 58 57

Frede Toft Nielsen – FN

Lektor
fn@drlund-gym.dk

Fagområder
Dansk
Tysk
Almen sprogforståelse

Sønderskovvej 43
9370 Hals
privat: 22168319

Gitte Snebang – SN

Lektor
sn@drlund-gym.dk

Fagområder
Dansk
Psykologi
Almen sprogforståelse

Nørrevænget 5
9330 Dronninglund
privat: 29 93 61 36

Grete Runnom Kristensen – GK

Lektor
gk@drlund-gym.dk

Fagområder
Biologi
Naturgeografi
Naturvidenskabeligt grundforløb

Nørrevænget 5
9330 Dronninglund
privat: 22 83 67 46

Ib Vinther – IV

Lektor
iv@drlund-gym.dk

Fagområder
Engelsk
Spansk
Filosofi
Almen sprogforståelse

 

Vester Fælledvej 29
9000 Aalborg
privat: 20 84 84 04

Iben Berdiin – IB

Lektor
ib@drlund-gym.dk

Fagområder
Dansk
Psykologi
Almen sprogforståelse

Multebærvej 24
9330 Dronninglund
privat: 98 84 38 30

Jakob Trige – JR

Lektor
jr@drlund-gym.dk

Fagområder
Biologi
Idræt
Naturvidenskabeligt grundforløb

Solparken 45
9330 Dronninglund
privat: 26 48 16 42

Jesper Larsen – JL

Lektor
jl@drlund-gym.dk

Fagområder
Historie
Samfundsfag

Moltkesvej 70
9330 Dronninglund
privat: 61 28 18 14

Jette Bendix – JB

Lektor/studievejleder
jb@drlund-gym.dk

Fagområder
Engelsk
Musik
Almen sprogforståelse

.

Jette H. Vestergaard JO

Lektor
jo@drlund-gym.dk

Fagområder
Matematik

Stensnæsvej 9
9300 Sæby
arbejde: 98 84 30 44
privat: 98 46 47 87

John Pristed – JP

Vicerektor
jp@drlund-gym.dk

Hovedarbejdsområder:
Personaleledelse og personalesamtaler, sikkerhed og arbejdsmiljø, elev- og forældrehenvendelser, elevsanktioner, klagesager, bestyrelsen, elevaktiviteter, elevråd, fester, terminsprøver, love og bekendtgørelser, skriftlig eksamen, hjemmeside, undervisning m.v.

Fagområder:
Biologi
Naturvidenskabeligt grundforløb

 

 

Solparken 34
9330 Dronninglund
privat: 98 84 44 88

Karen Kronborg Nielsen – KN

Lektor
kn@drlund-gym.dk

Fagområder
Engelsk
Fransk
Almen sprogforståelse

Gl. Egensevej 32, Mou
9280 Storvorde
arbejde: 98 84 30 44
privat: 98 31 15 23

Lars Jørgensen – LJ

Rektor
lj@drlund-gym.dk

Hovedarbejdsområder:
Personaleforhold, økonomi og budget, skoleårsplanlægning, valgfag og studieretninger, love og bekendtgørelser, kvalitetsudvikling og -sikring m.v.
Personaleledelse og personalesamtaler, ansættelser og afskedigelser, elev- og forældrehenvendelser, elevsanktioner, klagesager, bestyrelsen, ekstern kommunikation m.v.

Fagområder:
Historie
Samfundsfag

Tennisskoven 63
9320 Hjallerup
privat: 40 75 82 63

Martin Kristensen – MK

Lektor
mk@drlund-gym.dk

Fagområder
Afsætning
Erhvervsøkonomi
Samfundsfag

Strandgade 37
9300 Sæby
privat: 31 77 25 97

Ole Bjørn Petersen – OB

Lektor
ob@drlund-gym.dk

Fagområder
Filosofi
Historie
Religion

Hornshøjvej 34,
Klokkerholm
9320 Hjallerup

Ole Kunnerup – OK

Lektor
ok@drlund-gym.dk

Fagområder
Biologi
Idræt
Naturvidenskabeligt grundforløb

privat: 28 48 78 95

Per Krogh Mikkelsen – PM

Lektor
pm@drlund-gym.dk

Fagområder
Idræt
Samfundsfag

Hornshøjvej 34,
Klokkerholm
9320 Hjallerup
privat: 30 42 41 54

Pernille Sørensen – PS

Lektor/studievejleder
ps@drlund-gym.dk

Fagområder
Psykologi
Samfundsfag

Moltkesvej 80
9330 Dronninglund
privat: 29 65 01 92

Peter C. Kornum – PK

Lektor
pk@drlund-gym.dk

Fagområder
Kemi
Idræt
Naturvidenskabeligt grundforløb

Søvænget 11
9370 Hals
privat: 29 46 88 46

Rolf Ravnstrup – RR

Lektor
rr@drlund-gym.dk

Fagområder
Fysik
Matematik
Naturvidenskabeligt grundforløb

Lindenovsvej 28
9330 Dronninglund
privat: 29 60 32 29

Sidsel Binderup – SB

Lektor
sb@drlund-gym.dk

Fagområder
Idræt
Spansk
Almen sprogforståelse

Holbergsgade 5, 1.tv.
9000 Aalborg
privat: 29 92 78 93

Siff Rytter – SR

Lektor
sr@drlund-gym.dk

Fagområder
Dansk
Mediefag
Almen sprogforståelse
Læsevejleder

Lokeshøj 77
9230 Svenstrup J.
privat 60 89 79 21

Søren Krogh Jensen – SJ

Lektor
sj@drlund-gym.dk

Fagområder
Historie
Samfundsfag

Ørsøvej 123
9330 Dronninglund
privat: 26 27 70 75

Søren Lykkegaard – SL

Lektor/studievejleder
sl@drlund-gym.dk

Fagområder
Dansk
Musik
Almen sprogforståelse

Rosenvænget 2, Klokkerholm
9320 Hjallerup
privat: 40823675

Søren Vinther Toft – ST

Lektor
st@drlund-gym.dk

Fagområder
Matematik
Fysik
Naturvidenskabeligt grundforløb