top_om_dg

Organisation og administration

Den daglige undervisning er den helt centrale aktivitet i gymnasiets hverdag. Her er elever og lærer de aktive aktører. Rundt om denne basisydelse finder vi en lang række personalegrupper, udvalg og interessanter, som til sammen udgør DG´s organisation.

DG-organisationsdiagram-4