top_skoleudvikling

Nøgletal

Eksamenskarakter

2018: På Dronninglund Gymnasium var gennemsnittet for STX 7,0. Landsgennemsnittet var 7,4

2017: På Dronninglund Gymnasium var gennemsnittet for STX: 7,1. Landsgennemsnittet var 7,4

2016: På Dronninglund Gymnasium var gennemsnittet for STX: 7,0. Landsgennemsnittet var 7,4

2015: På Dronninglund Gymnasium var gennemsnittet for STX: 6,8. Landsgennemsnittet var 7,3.

2014: På Dronninglund Gymnasium var gennemsnittet for STX: 7,0. Landsgennemsnittet var 7,2.

2013: På Dronninglund Gymnasium var gennemsnittet for STX: 7,5. Landsgennemsnittet var 7,1.

2012: På Dronninglund Gymnasium var gennemsnittet for STX: 6,8. Landsgennemsnittet var 7,0.

2011: På Dronninglund Gymnasium var gennemsnittet for STX: 6,8. Landsgennemsnittet var 7,0

Eksamensresultat fordelt på region og gymnasieuddannelse 2018 – læs her

Gymnasiekarakterer – gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform skoleår 2017-2018 – Dronninglund Gymnasium – læs her

Eksamensresultater og karakterer på de gymnasiale uddannelser – læs her link

 

Fysisk fravær

Fraværsgennemsnit for alle elever:

2009/2010: 6,5 %
2010/2011: 6,1 %
2011/2012: 5,9 %
2012/2013: 7,5 %
2013/2014: 7,4 %
2014/2015: 6,1 %
2015/2016: 6,9 %
2016/2017: 6,7 %
2017/2018: 6,9 %

Skolens holdning: Hvis man som elev passer sine ting, så snakker vi ikke fravær, men hjælper, fx hvis der er sygdom eller fravær pga. sociale forhold.

Skriftligt fravær

2017/2018: Væsentligt under 1%

(denne lave procentsats skyldes skolens målrettede arbejde med understøtning af elevernes skriftlige arbejde)

Frafald

Årgang 07/10:  7,5 %
Årgang 08/11: 10,0 %
Årgang 09/12:   9,0 %
Årgang 10/13: 13,1 %
Årgang 11/14: 11,8 %
Årgang 12/15: 12,9 %
Årgang 13/16:  5,5 %
Årgang 14/17: 11,6 %
Årgang 15/18: 12,2 %

I tallene er indregnet alle former for udmeldelse, herunder også flytninger og overgang til andre uddannelser.


Gennemsigtighed og åbenhed

Nøgletal for Dronninglund Gymnasium og alle andre gymnasier, herunder “Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid”, “Overgang til uddannelse” og “Karakterer”: læs her