Valgfag

Her kan du se hvilke valgfag du kan vælge imellem på DG. På den enkelte studieretning skal du typisk vælge 2-3 valgfag på forskellige niveauer, afhængigt af dit valg af studieretning.
Det giver dig mulighed for at tone din studentereksamen i en retning,
der passer til netop dine individuelle ønsker og interesser.

På EMU´s fagsider kan du læse mere om det enkelte fag og de forskellige niveauer.

Valgfag på A-niveau
Biologi
Engelsk
Fransk
Fysik
Kemi
Matematik
Musik
Samfundsfag
Spansk
Tysk

Valgfag på B-niveau
Afsætning
Billedkunst
Biologi
Fysik
Idræt
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Tysk

Valgfag på C-niveau
Design og Arkitektur
Biologi
Datalogi/informationsteknologi
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Kemi
Latin
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi