top_optagelse

Optagelsesprøver

Ansøgere der ikke har aflagt de krævede prøver i 9. eller 10. klasse:
Hvis man som ansøger ikke har aflagt de krævede prøver i 9. eller 10.klasse, skal man til optagelsesprøve på den skole man har søgt som 1. prioritet.
Rektor kan dog i særlige tilfælde dispensere.
Formålet med denne prøve er, at afdække ansøgerens faglige viden i relevante fag (dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog eller fysik/kemi).
Prøven består af skriftlige og mundtlige elementer og varer ca. 2 timer. Ansøgere og forældre orienteres forud for prøven om dens nærmere indhold.

Ansøgere, der af skole/UU er blevet frarådet gymnasiet:
Sådanne ansøgere skal have foretaget en vurdering af vedkommendes uddannelsesparathed på den skole, man har søgt som 1. prioritet.
Vurderingen omfatter ansøgerens faglige-, personlige-, og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre en gymnasial uddannelse.
Den faglige vurdering vil ske enten på grundlag af en prøve i relevante fag (dansk, engelsk, matematik, og 2. fremmedsprog eller fy/kemi) eller på grundlag af elevens afgangsprøver fra folkeskole/efterskole.
Vurderingen af de personlige og sociale forudsætninger foregår via en samtale med ansøgeren.
Ansøger og forældre orienteres forud for vurderingen nærmere om prøvens/samtalens indhold.

Indbydelse til rådgivning:
Forældre og elever er altid velkommen til at kontakte os telefonisk eller per mail for at få en samtale om, hvad der skal til for at klare sig godt i gymnasiet.