Mål og indhold for fag i STX

Ofte revideres “Mål og indhold” for de enkelte fag, hvorfor vi henviser til Undervisningsministeriets hjemmeside på nedenstående link, der altid vil være opdateret.

Fagenes læreplaner og vejledninger