Opbygning (stx)

Sammensætning af en studentereksamen

En studenter-eksamen (stx) er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der varer 3 år.

Uddannelsen er nu opdelt i et grundforløb, der varer 4 måneder, og et studieretningsforløb, der varer 2 år og 6 måneder.

Ca. 8 pct. af elevernes samlede uddannelsestid bruges til almen studieforberedelse, der bl.a. skal være med til at give sammenhæng mellem fagene. Desuden består grundforløbet af to andre tværfaglige fag: Naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse.

Der er både obligatoriske fag, som alle elever skal have og valgfag, som du skal vælge individuelt. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste.
Mindst fire af fagene skal være på A-niveau, normalt tre af fagene på B-niveau og normalt syv af fagene på C-niveau.

Grundforløbet

Grundforløbet bliver ændret en del i den nye gymnasiereform. Derfor forventer vi først at kunne beskrive indholdet i løbet af foråret 2017.