Intro-kursus for 8. klasse

Alle dage starter kl. 8.10 og slutter kl. 14.50. Kurset varer 1-2 dage

Den første dag starter med diasshow om gymnasiet og rundvisning.
Programmet er sammensat sådant, at du kommer til både at deltage i undervisning, som er specielt tilrettelagt for jer og at overvære almindelig undervisning i 1.g og 2.g klasserne.
De specielt tilrettelagte timer vil give dig et indtryk af de forskellige studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag samt en del af de andre fag, som du får i gymnasiet.

Du vil få orientering om gymnasiets opbygning, og hvad en studentereksamen kan bruges til.
Programmet afsluttes med en spørgetime, hvor tutorerne er til stede. Du vil her kunne få flere oplysninger om forskellen mellem folkeskole og gymnasiet samt sociale aktiviteter i gymnasietiden.

Du vil komme til at deltage i særlige aktiviteter, hvis de finder sted i løbet af dit besøg. De særlige aktiviteter kan være fællestimer, XL-samling, musikhullet, eller hvad der nu lige er på plakaten.
Du vil kunne købe mad i vores kantine. I middagspausen spiser du sammen med dine tutorer i fællesarealet.

Det endelige dagsprogram får du udleveret af din UU vejleder ca. 14 dage før besøget, eller det bliver tilsendt.