Hvem kan ansøge?

Hvem kan ønske en studiebolig på Slotskollegiet ?

Det er en forudsætning for at søge om optagelse og bo på Slotskollegiet, at man er, eller bliver, optaget på Dronninglund Gymnasium som elev.

Den enkelte elev, som ønsker at bo på Slotskollegiet, vil få tilbudt den først ledige studiebolig.

Elever optages således under forudsætning af, at de er erklæret udddannelsesparate til en gymnasial uddannelse og søger Dronninglund Gymnasium som 1. prioritet på undervisningsministeriets fælles ansøgningsside: www.optagelse.dk senest d. 1. marts.

Hvis du allerede er i gang med gymnasiet, men har lyst til at bo på Slotskollegiet, og gå på Dronninglund Gymnasium, så begynd med at kontakte rektor for at få en samtale og en rundvisning på Slotskollegiet.