top_skolehjem

Skole - hjem kontakt

Åbent og konstruktivt samarbejde

Vi lægger meget vægt på et godt, åbent og konstruktivt samarbejde med forældre, således at eventuelle problemer, der måtte opstå i relation til eleverne, kan blive løst hurtigt.

Derfor beder vi forældre kontakte os, hvis de synes der er problemer i relation til deres børns skolegang eller hvis man mener, der er noget på skolen, der ikke fungerer, som det bør.

Vi vil gerne have kritik frem, således at vi kan overveje den og evt. ændre praksis. Omvendt vil vi under respekt for myndighedsloven kontakte forældrene, hvis vi oplever, at der er problemer, som skal tages hånd om.

Forældremøder

Vi afholder forældremøder i begyndelsen af 1.g (september måned) for at give forældrene lejlighed til at se og høre klassens lærere og elever.

Derefter er der ikke flere faste forældremøder, men der indkaldes til møde, hvis der er særlige behov.

Lære mere om forældremøderne her

Karakterer

1g-eleverne får karakterer 2 gange om året i 1g: feb og juni.

2g og 3g får desuden karakterer i december måned.

Karaktererne offentliggøres via Lectio og man logger sig ind via elevens password.

Hvis eleven ikke giver forældrene adgang til at se karaktererne, og eleven ikke er fyldt 18 år, så er forældrene meget velkomne til at kontakte os, og karaktererne vil i så fald blive udleveret i papirform til forældrene.

Læs mere om karaktergivning her

Lærerforsamlingsmøder

Umiddelbart efter karaktererne er offentliggjort i Lectio mødes klassens lærerteam, rektor og studievejleder for at gennemgå karaktererne for den enkelte elev. I de tilfælde, hvor karaktererne giver anledning til bekymring, eller hvor studentereksamen kan komme i fare, vejledes eleven i form af en udtalelse fra lærerforsamlingen. Denne offentliggøres for eleven i Lectio.

Hvis en elev har vist stor fremgang eller har brug for et opmuntrende råd, så kan det ligeledes fremgå af udtalelsen fra lærerforsamlingen.

Konsultationer

Der er forældrekonsultationer i november/december.
Tilmelding til konsultationer foregår elektronisk via Lectio, hvor man også kan se sine konsultationstider

Læs mere om konsultationer her.