top_studievejledning_2

Studievejledning

Gennem alle 3 år på DG vil du møde to typer vejledere. Du har dels en fast studievejleder på gymnasiet og dels en vejleder tilknyttet Studievalg i Aalborg.

Din vejleder her på gymnasiet har først og fremmest den funktion at hjælpe dig til at gennemføre uddannelsen med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

Hovedindholdet i vejledningen er følgende:

1) Faglig og metodisk vejledning
2) Individuel og kollektiv rådgivning til gennemførelse af uddannelse.
3) Uddannelses- og erhvervsvejledning

Individuel rådgivning:

Din vejleder på gymnasiet har faste ugentlige træffetider på studievejlederkontoret, hvor du trygt kan fortælle og få råd om problemer med fagene, kammeraterne, livet udenfor skolen eller noget helt fjerde. Du kan også komme og spørge om SU, værnepligt, udlandsophold, orlov og lignende.

Din studievejleder har tavshedspligt og er altid parat til at hjælpe – også udenfor træffetiderne. Det er ganske almindeligt at besøge studievejlederen, og desuden er det ”gratis” i forhold til skolens forsømmelsesstatistik.

Vi kan også henvise til den psykolog, der er tilknyttet gymnasiet. Kontakt til psykologen skal ske gennem din studievejleder.

Øvrige opgaver:

Studievejlederne står også for brobygningskurser for 9. og 10 klasse og introduktionskurser for 8.klasse.

Du er også velkommen til som gammel elev at kontakte din studievejleder og få råd og vink m.h.t. uddannelse og udfyldning af skemaer.

Dronninglund Gymnasiums tre vejledere har delt klasserne imellem sig, men der er intet til hinder for at benytte en anden end din ”egen”.

Årsplan for studievejledning

 

Årsplan1g2g3g
August -septemberIntroduktion til gymnasiet (sammen med tutorerne)Introduktionsforløb:Kørekort til gymnasiet starterIntroduktion til 2gSU-regler og vejledningIntroduktion til 3gBrobygning, regler og vejledning
September – oktoberIndividuelle samtalerStudievalg: Indtroduktion og adgangskrav til videregående uddannelserTilbud om individuelle samtaler.Studievalg: Uddannelsessystemet og videregående uddannelserTilbud om individuelle samtalerStudievalg: valg af videregående uddannelse og orientering om brobygning
November -decemberUddannelseskaravaneValgfagsorienteringValg af studieretningForældreaften om studieretningerTilbud om samtaler om valg af studieretning og valgfag.UddannelseskaravaneValgfagsorienteringTilbud om samtaler om valg af valgfagUddannelseskaravane
 JanuarTilbud om samtaler om valg af valgfagTilbud om samtaler om valg af valgfagUddannelsesmesse i AalborgUddannelsesmesse i Aalborg
Februar – martsÅbent hus på de videregående uddannelserStudievalg: Optagelse på de videregående uddannelserUdslusningssamtaler
AprilEksamenstræning EksamenstræningEksamenstræning