DSC_0199(1)

Elevrådet

Elevrådets opgave er at formidle information fra ledelsen ud til eleverne, ligesom information/ønsker fra eleverne formidles til ledelsen via elevrådet. Vi ønsker hele tiden at forbedre den gode trivsel på Dronninglund Gymnasium, og dette kan kun ske i et tæt samarbejde med ledelsen, så eleverne får indflydelse på den daglige gang på gymnasiet. Derfor har vi i elevrådet valgt at oprette fire udvalg: Et økonomi-, PR-, projekt- og koordinationsudvalg, der alle gennem et tæt samarbejde forsøger at skabe de bedste rammer for Dronninglund Gymnasium.

Økonomiudvalget har til opgave at holde styr på elevrådets økonomi og øge solvensen til elevernes fordel. Her behandles forslag fra de andre udvalg for at skabe de bedst mulige økonomiske rammer.

Økonomiudvalgets mål for kommende skoleår:

Overskuddet skal pr. 1. januar altid være 5000 kr.

Målsætte sig at lave projekter, der vil være økonomisk indbringende for elevrådet.

Flere investeringer uden indtægter, som skal være gode for eleverne.


 

PR-udvalget varetager elevrådets PR og kommunikation ud til eleverne. Dette udvalg er det direkte ansigt ud af til. Det er udvalgets opgave at kommunikere oplysninger fra de andre udvalg ud i forbindelse med eventuelle aktiviteter, projekter og andet information.

PR-udvalgets mål for kommende skoleår:

Formidle information fra elevrådet til eleverne på en kreativ måde.

Give mere information omkring elevrådet, og elevrådets arbejde gennem elevrådets facebookgruppe ”DG Elevråd News!” og XL-samlingerne.

Styrke samarbejdet med de andre udvalg. Bl.a. ved at markedsføre de andre udvalgsprojekter.


 

Projektudvalget skal skabe projekter for eleverne, der er med til at fremme trivslen. Desuden skal de sortere forslag til projekter fra eleverne og ledelsen efter relevans, nødvendighed og mulighederne for, at det kan lade sig gøre.

Projektudvalgets mål for kommende skoleår:

Klassiske projekter (trøjer og kødbøger) – disse skal optimeres næste år og igangsættes i starten af næste skoleår.

Comedyaften: Elevrådet ønsker at arrangere en aften, hvor en kendt komiker kommer og underholder, og elevrådet tjener på salg af billetter og salg af snacks og drikkevarer.

Musikaften: en aften mad masser af fede lokale bands, der kommer og underholder, ønskes også af elevrådet.


 

Koordinationsudvalget består af de 3 ledere fra henholdsvis Økonomiudvalget, PR-udvalget, projektudvalget samt elevrådsformanden. Udvalget skal koordinere de forskellige udvalgsopgaver, så de arbejder med hinanden og ikke mod hinanden. Dermed skal samarbejdet mellem udvalgene blive større for at øge produktiviteten og effektiviteten.


 

Det ønskes som minimum, at hvert udvalg opnår en af de opstillede målsætninger. Da flere af målsætningerne for hvert udvalg er afhængige af andre udvalg, er samarbejdet i koordinationsudvalget vigtigt.

Følg med i hvad elevrådet laver på vores facebookgruppe for alle elever på Dronninglund Gymnasium. Facebookgruppen hedder ”DG Elevråd News” og er en del af PR-udvalgets ønske om en ny måde at kommunikere med eleverne på en måde, der er i elevernes hverdag.

Elevrådet
Januar 2013