DG løfter stx’erne

Den socioøkonomiske reference for gymnasiekarakterer er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne.

Den socioøkonomiske reference for Dronninglund Gymnasiums elever varierer fra år til år, men ligger typisk i intervallet mellem 6,8 og 7,2.

Tallet er udtryk for det forventede gennemsnit for elever med samme baggrund som eleverne på Dronninglund Gymnasium.

Siden socoiøkonomisk reference blev introduceret, har elever fra Dronninglund Gymnasium opnået eksamensgennemsnit enten på niveau med eller over det forventede. Udtryk på anden måde: Dronninglund Gymnasiums “løfteevne” er positiv.

Læs mere her https://oplandsavisen.dk/nyheder/dronninglund-gymnasium-loefter-stx-erne/3148e541-33d1-44c3-9e84-f08853b8cf9e