engelsk flag
Oversigt

Dronninglund Gymnasium er genåbnet for elevers fremmøde.

12 marts 2020 - 7:20

Resten af skoleåret møder klasserne ind på skift efter er særligt skema.

Undervisningen vil bestå af en blanding af fagdage, skriftlige og mundtlige årsprøver og alternative årsprøver.

For at leve op til de sundhedsmæssige anbefalinger, har klasserne forskudte pauser og særlige områder, hvor de kan færdes.

Elever og lærere skal dagligt holde sig orienteret via Lectio og mail.